Bel ons: 088 - 4696477

Home » Homepage » Focus

Focus

Ten Clarenwater ondersteunt in financiële zin het onderzoek en de kennisontwikkeling van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) ten behoeve van de ontwikkeling van de kracht van familiebedrijven.

Onderzoek naar familiebedrijven is een relatief jong vakgebied, het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim is binnen Nederland één van de koplopers op dit terrein. De financiering van het onderzoek vindt plaats door allocatie van middelen vanuit Windesheim. Dit wordt gecombineerd met externe geldstromen vanuit subsidies en projecten. Om dit onderzoek en de valorisatie van de ontwikkelde kennis verder te versterken is Ten Clarenwater opgericht. Familieondernemers ondersteunen zo door middel van donaties aan de stichting het praktijkgericht onderzoek en de daaraan gekoppelde kennisvolarisatie op het gebied van familiebedrijven.