Bel ons: 088 - 4696477

Home » Homepage » Doel

Doel

Het doel van de stichting Ten Clarenwater is het versterken van de ondernemende kracht van familiebedrijven in Nederland door het financieel ondersteunen van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, relevant voor de doelgroep. Familiebedrijven onderscheiden zich van andere ondernemingen, onder meer doordat zij te maken hebben met de belangen en rollen van eigenaren, directeuren én familieleden. De balans tussen deze drie is van grote invloed op strategische vraagstukken binnen het bedrijf en op het functioneren van de betrokken familie. Praktijkgericht onderzoek kan helpen om deze dynamiek beter te begrijpen en te verklaren en om instrumenten te ontwikkelen om hier beter mee om te gaan. Kennisverspreiding zorgt ervoor dat nieuwe inzichten terecht komen bij de doelgroep, haar adviseurs en bij studenten.