Bel ons: 088 - 4696477

Home » Ten Clarenwater Thesis Award

Ten Clarenwater Thesis Award

student

Ten Clarenwater Thesis Award

Heb jij in 2017 je scriptie geschreven over familiebedrijven en denk je dat je in aanmerking komt voor de Ten Clarenwater Thesis Award? We nodigen je van harte uit deel te nemen en je scriptie in te sturen.

Er zijn twee prijzen te vergeven: één voor een scriptie op bachelor niveau en één voor een scriptie op master niveau. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige scripties mogen worden ingestuurd. Daarnaast maakt het niet uit welke opleiding je hebt gevolgd. Het multidisciplinaire karakter van het onderwerp familiebedrijf maakt dat interessante inzichten kunnen ontstaan vanuit zowel economisch, bedrijfskundig, juridisch, psychologisch en sociaal perspectief. Studenten over de hele wereld zijn uitgenodigd om hun werk in te sturen. De winnaars worden beloond met een geldbedrag van €2.500,= plus een publicatie in de Ten Clarenwater scriptiereeks.

Contactgegevens

thesis@tenclarenwater.nl
088-4696477
Postbus 10090
8000GB Zwolle

Selectieproces

De selectie onder de toegestuurde scripties verloopt in twee stappen:

 1. Een voorselectie door het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, waar mogelijk in overleg met jouw begeleider(s).
 2. De eindselectie is in handen van een gerenommeerde jury. Deze jury zal bestaan uit een ondernemer die zowel nationaal als internationaal actief is, een lector van Windesheim en een hoogleraar.

Selectiecriteria

 • Originaliteit van het onderwerp en/of de beantwoording van de probleemstelling.
 • Je scriptie is geschreven en beoordeeld in 2017.
 • Innoverende en actuele karakter van de scriptie.
 • Theoretische onderbouwing en empirische analyse.
 • De maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten.
 • Implicaties voor de praktijk.

Deelname

Om kans te kunnen maken op de Ten Clatenwater Thesis Award en een publicatie op eigen naam, moet je uiterlijk op 15 februari 2018 de volgende informatie in digitale vorm, insturen:

 • De scriptie inclusief titel, inhoudsopgave, literatuur- en bronnenlijst en een samenvatting (maximaal 2 A4).
 • Deze samenvatting moet beknopt zijn, waarin de volgende punten duidelijk worden aangegeven:
  • de vraagstelling;
  • de relevantie van het onderzoek;
  • de aanbevelingen en/of uitkomsten van het onderzoek.
 • De na(a)m(en) en contactgegevens van de begeleider(s), plus een begeleidend schrijven van de begeleider waarin hij/zij aangeeft waarom jij in aanmerking kan komen voor de prijs.
 • Een CV met actuele adresgegevens.
 • Een deelnameverklaring getekend en gedateerd.

Houd bij deelname rekening met de volgende aspecten:

 • Je (en eventueel de opdrachtgever voor het afstudeeronderzoek) geeft toestemming om bij winnen je scriptie te mogen publiceren in de Ten Clarenwater scriptiereeks.
 • Je verklaart dat je bij het schrijven van je scriptie geen plagiaat hebt gepleegd.
 • Je werkt mee aan eventuele redactionele en/of inhoudelijke aanpassingen.
 • Je informeert de stichting Ten Clarenwater over eventuele artikelen die je geschreven, of waar je zicht op hebt, hebt in het verlengde van de scriptie.

In maart 2018 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Of wil je je scriptie insturen? Mail ons via thesis@tenclarenwater.nl