Bel ons: 088 - 4696477

Ten Clarenwater

Stimuleert onderzoek naar familiebedrijven

Ten Clarenwater

Stimuleert onderzoek naar familiebedrijven

Ten Clarenwater

Stimuleert onderzoek naar familiebedrijven


Doel

Het doel van de stichting Ten Clarenwater is het versterken van de ondernemende kracht van familiebedrijven in Nederland door het financieel ondersteunen van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, relevant voor de doelgroep. Familiebedrijven onderscheiden zich van andere ondernemingen, onder meer doordat zij te maken hebben met de belangen en rollen van eigenaren, directeuren én familieleden. De balans tussen deze drie is van grote invloed op strategische vraagstukken binnen het bedrijf en op het functioneren van de betrokken familie. Praktijkgericht onderzoek kan helpen om deze dynamiek beter te begrijpen en te verklaren en om instrumenten te ontwikkelen om hier beter mee om te gaan. Kennisverspreiding zorgt ervoor dat nieuwe inzichten terecht komen bij de doelgroep, haar adviseurs en bij studenten.

 

Focus

Ten Clarenwater ondersteunt in financiële zin het onderzoek en de kennisontwikkeling van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) ten behoeve van de ontwikkeling van de kracht van familiebedrijven.

Onderzoek naar familiebedrijven is een relatief jong vakgebied, het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim is binnen Nederland één van de koplopers op dit terrein. De financiering van het onderzoek vindt plaats door allocatie van middelen vanuit Windesheim. Dit wordt gecombineerd met externe geldstromen vanuit subsidies en projecten. Om dit onderzoek en de valorisatie van de ontwikkelde kennis verder te versterken is Ten Clarenwater opgericht. Familieondernemers ondersteunen zo door middel van donaties aan de stichting het praktijkgericht onderzoek en de daaraan gekoppelde kennisvolarisatie op het gebied van familiebedrijven.

 

Over ons


Bestuur Stichting Ten Clarenwater

Inge Grimm

Voorzitter

Daan van Vliet

Secretaris

Martin Hemmink

Penningmeester

Cindy Ulkeman

Management assistent

Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Een hecht team van promovendi en (senior) onderzoekers richt zich op familiebedrijven onderzoek, - onderwijs en – ondernemen. Voor meer informatie over het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim: www.windesheim.nl/familiebedrijven

Ten clarenwater

Contact


Neem met de onderstaande gegevens contact met ons op

Bezoekadres:
Campus 2-6

Gebouw X, kamer 7.44
8017 CA Zwolle

Postadres:
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Info@tenclarenwater.nl
088-4696477